HidrolikHidrolik Valfler

Basınç Düşürme Valfleri

Basınç düşürme valfleri

Basınç düşürme valfleri Hidrolik devrelerde farklı basınçlarda çalıştırılması istenen, birden fazla sayıda kullanıcı eleman ( silindir , Hidromotor ) kullanılması ve kullanıcı elemanların da değişik basınçlarda çalışması gerekebilir. Bu gibi durumlarda basınç düşürme valfleri kullanılır. Normalde açık konumdadır. Basınç yükseldiğinde kapalı konuma geçer.

Basınç düşürme valfleri

  • İki yollu basınç düşürme valfleri
  • üç yollu basınç düşürme valfleri
  • doğrudan kumandalı basınç düşürme valfleri
  • ön kumandalı basınç düşürme valfleri

Hidrolik Devredeki Görevi Giriş basıncını (pompa basıncını) istenilen değerde tutan basınç emniyet valflerinden farklı olarak basınç düşürücü valfler, çıkış basıncına (kullanıcı basıncına) etki eder. Giriş basıncının düşürülmesi (birincil basınç) veya çıkış basıncının (ikincil basınç) sabit tutulması ana devrede etkili olan basıncın altında kalan değerin ayarlanması ile sağlanır. Bu sayede devrenin bir kısmının basıncını sistem basıncından daha düşük bir değere ayarlayabilmek mümkün olur.

Basınç Düşürücü Valflerin Fonksiyonu

Basınç düşürücü valfin uygun olarak çıkış basıncının ayar edinen belirli basınç değerinin üzerine çıkarsa çıkmaması için çıkış basıncı, kumanda elamanının (sürgü veya bilya) arka kısmına iletilir ve kumanda yayının önceden ayarlanmış kuvvetiyle karşılaştırılır. Pa ak hidrolik kuvvet değeri aşarsa, sürgü, kumanda bölgesinin kapanış yönünde yukarıya dogru hareket eder, ayar pozisyonunda sürgü pozisyonu dengelidir (fk=pa x ak). Kumanda bölgesinde, debisi ve pe giriş basıncına baglı olarak pa basıncı degerini sabit tutmak için gereken açıklık miktarı ayarlanmış olur. Prensip olarak basınç düşürücü valfler direkt ve pilot kumandalı olmak üzere iki türlüdür.

3 Yollu Pilot Kumandalı Basınç Düşürücü Valfler

3 Yollu basınç düşürücü valfler temel olarak kumanda sürgülü bir ana valf ve pilot valfi olarak kullanılan direkt kumandalı bir basınç düşürücü valfinden meydana gelir.

Başlangıç konumunda kumanda sürgüsü,  karşılıklı yerleştirilmiş yaylar, yay pulu tarafından normal konumda tutulur.

Böylece ana sürgünün başlangıç konumu ana valfin içerisinde bir durdurucu gibi çalışan yay pulu yardımı ile hassas olarak belirlenmiş olur.

Pilot sürgüsü  yay  tarafından açık olarak başlangıç konumunda tutulur. Bu tür bir valf kullanılarak 3 ayrı basınç fonksiyonu (diyagram 10 ) gerçekleştirilebilir.

Basinc Dusurme Valfleri
Basinc Dusurme Valfleri

Basınç Düşürme Fonksiyonu

Pilot yağı kumanda hattı vasıtasıyla  pilot valfe iletilir. Akışkan ana valfin açılan bağlantısı üzerinden kumanda hattına ve buradan devam ederek ana sürgünün yay boşluklarına aynı şekilde kumanda hattı  üzerinden a hattına iletilir. Bu hattadaki pilot yağı debisi değeri yeterince yükseldiğinde kullanıcı direncinin bir sonucu olarak  basınç meydana gelir. Bu basınç kumanda hattı, ana sürgü orifisleri ve hatlar üzerinden, pilot sürgüsü üzerinden tesir ederek bu sürgüyü yaya doğru iter.  kanal ile pilot sürğüsünü kumanda kenarı arasındaki değişken açıklık bölgesi giriş basıncını  yay ile ayar edilen pilot basıncı değerine indirir. (pilot yağı pilot valfinin çıkışından kumanda hattı, yay boşluna ve buradanda ana sürgü orifisleri  üzerinden yay boşlunadevam ederek 15 nu.lı kumanda hattı üzerinden A hattında ulşır.) orifislerde  bir basınç düşümü meydana gelir. Bu hattada ki  gereksinim duyulan kullanıcı debisi değeri yük debi değerinden daha büyük olursa, orifislerdeki basınç düşüşü değerleri yükselir ve ana sürgü sol taraftaki yaya doğru itilir Buraya doğru olan bağlantı açılır ve böylece kullanıcı için gerekli olan debi sağlanmış olur. Ana sürgünün yeni pozisyonu basınç ve yay kuvvetleri denge durumuna bağlıdır. (orifislerdeki basınç düşüleri, yaylar Valfin basınç-debi karakteristikleri göz önünde bulundurulurkrn, pilot yayında  ayar edilen değere göre bu hattadaki basınç değeri sabit tutulur.

Basınç Tutma Fonksiyonu

Bu hattadaki debi ihtiyacı söz konusu değil ise (silindir veya motorun çalışmadığı durum) orifislerde oluşan basınç düşümü azalır. Ana sürgü yay racılığı ile yaya  doğru sağ tarafa kapanma yönünde itilir. Bu hattadaki basınç diğer hattada ki basınçtan daha büyük olduğu için bir kaçak yağ debisi doğru ve aynı şekilde  kanal orifisler  ve kanal üzerinden pilot üzerine akar kaçak yağ debisi sonucu yükselen basınç, kumanda hattı üzerinden pilot sürgüsüneetki yapar ve bu pistonu yaya doğru kendi kumanda bölgesine doğru itmeye devam ederek basınçsız (tank) hattına olan bağlantıyı açar. Bu hattadaki basınç ayar edilen yay kuvvetine bağlı olarak sabit kalır. Kaçak yağ debisinin azlığı nedeniyle ana sürğü orifislerindeki basınç düşümü değerleri ana sürgünün yaya doğru itilmesine yetmez. Ana sürgü kapalı konumunda kalır.

Basınç Sınırlama Fonksiyonu

Harici kuvvetlerin etkilerinden dolayı basınç değeri, ayar edilen değerin üzerine çıkarsa, büyük bir pilot yağ debisi, kanal orifisler üzerinden tanka akar. Pilot yağın akış yönü bu anda basınç düşürme fonksiyonuna zıt yöndedir. Orifislerdeki basınç düşümü yayda ayar edilen değeri aşarsa, ana sürgü yaya doğru yani sağ tarafa itilir ve bağlantıyı açar. Ana sürgünün geri konumu basınç ile yay kuvvetinin denge durumuna uygundur (orifislerdeki basıç düşümü, yay).Valfin basınç –debi bağlantısı göz önünde bulundurularak, pilot yayında ayar edilen değere göre basınç değeri sabit tutulur. Pilot yağının debisinin tahliyesi, daima harici ve mümkün olduğu kadar basınçsız bir şekilde kanal üzerinden  gerçekleştitrilir.

.

En İyi İnceleme Kriterleri - 70%
Ortalama İnceleme Kriterleri - 30%

50%

Kullanıcı oyu: 4.8 ( 2 Oy)
Etiketler
Daha Fazla Göster

Hidrolik Dünyası

Kombi Teknik Ariza Bakım Hizmeti 05314280500 / 02169900044 tuzla, pendik, gebze, sultanbeyli , sancaktepe , kartal , istanbul Kombi Petek Temizleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı