HidrolikHidrolik Valfler

Hidrolik Valfler

Hidrolik Valfler

Hidrolik Valfler Nedir?

Hidrolik Valfler, Hidrolik sistemlerde pompa ile kullanıcı arasındaki enerji iletimi, amaca uygun olarak düzenlenmiş bağlantı ve hatlarla temin edilir.

Kullanıcılardan beklenen kuvvet, dönme momenti, hız veya devir sayısı ve hareket yönü gibi büyüklüklerin elde edilmesi ve bunların verilen işletme koşullarına uygun olarak korunması için, hatlara enerji kontrol elemanı olarak valfler yerleştirilir. Bu valfler basınç ve hacimsel debinin kontrolünü veya ayarlanmasını sağlar. Her valf akışkan geçişine bir direnç teşkil eder.

Yön kontrol valfleri hidrolik hatlarda akışkanın akışını kontrol etmek ve hidrolik silindirlerin ve motorların hareket yönünü değiştirmek veya başlatmak durdurmak için kullanılır. Yön kontrol valfleri elle veya otomatik olarak çalıştırabilir.

Otomatik çalıştırma mekanik bir hareket, elektrik sinyalleri, hidrolik güç veya basınçlı hava tarafından kontrol edilebilir.

Yön kontrol valflerının birçok çeşidi olmasına rağmen, hepsi aynı basit temel elemanlardan veya elemanların birleşmesiyle yapılır.

Yön kontrol valfleri birçok farklı şekilde sınıflandırılır

Hidrolik Valfler ve Görevleri Nedir?

 • Akışkanın yolunu açıp-kapatır.
 • Akışkanın gideceği yönü değiştirir.
 • Akışkanı depoya gönderir.
 • Akışkanın debisini kontrol ederek alıcıların çalışma hızını ayarlar.
 • Devre elemanlarını yüksek basınçlara karşı korur. Basıncı yükselen akışkanı depoya gönderir.
 • Akışkanın basıncını kontrol ederek, devre elemanlarının belirli basınçlarda çalışmasını sağlar.
 • Akışkanın basıncını, debisini, yönünü belirli zaman aralıklarında kontrol eder.
 • Bazı valfler yukarıda sayılan görevlerin bir veya birkaçını yapabilir

Hidrolik Valfler Kaç Çeşiittir?

Basınç Kontrol Valfleri ; Hidrolik sistemlerin basınç hatlarında kullanılan,akışkanın basıncını istenen değerde olmasını sağlayan valflerdir.

Basınç Kontrol Valflerinin Kullanılan Yerlerine Göre Çeşitleri Nedir?

 • Basınç Emniyet valfleri İşin gerçekleşmesi için oluşan direnci yenmeye yetecek kadar basıncın oluşmasına izin verir, Onun üzerinde oluşabilecek dirençte ( =strok sonu), basınca bir sınır getirir.
 • Basınç düşürme valfleri Hidrolik devrelerde farklı basınçlarda çalıştırılması istenen, birden fazla sayıda kullanıcı eleman ( silindir , Hidromotor ) kullanılması ve kullanıcı elemanların da değişik basınçlarda çalışması gerekebilir. Bu gibi durumlarda basınç düşürme valfleri kullanılır. Normalde açık konumdadır. Basınç yükseldiğinde kapalı konuma geçer. İki yollu ve üç yollu olmak üzere değişik tipleri vardır.

Boşaltma valfleri Hidrolik akışkanın Hidrolik Depoya gönderilmesi için kullanılır.Normalde kapalı olan valf uyarı geldiğinde açılır ve akışkanı depoya gönderir.

Yön Kontrol Valfleri Hidrolik devrelerde akışkanın, ne zaman, hangi yolu izlemesi gerektiğini belirleyen valflerdir. İstenildiğinde akış yolunu değiştirirler; istenildiğinde akış yolunu açıp kapatırlar.

Hidrolik Valfler
Hidrolik Valfler

Yön Kontrol Valfleri Kısa Tanımı Nasıldır?

 • Valfin her konumu bir kare ile gösterilmelidir.
 • Akışkanın geçiş yönleri oklarla belirtilir.
 • Kapalı yollar yatay bir çizgi ile belirlenir.
 • Valf bağlantıları kısa çizgilerle belirtilir.

Basınç sıralama valfleri Basınç sıralama valfleri bir hidrolik devrede birden fazla sayıda ki silindir, motor gibi kullanıcı elemanları farklı zamanlarda ve Basınç- larda çalıştırmak için kullanılır. Çalışma prensibi Basınç emniyet valfleri ile benzerdir. Normalde kapalı konumdadır. İstenen basınçta açılıp diğer kullanıcı elemanları harekete geçirir.

Valf konumlarının işaretlenmesi nasıldır?

Valf konumları soldan sağa doğru harflerle işaretlenir.

Üç konumlu vaflerde merkez konum 0 ile gösterilir.

Valf bağlantılarının harflendirilmesi nasıldır?

P=Basınç hattı A,B,C….=İş hattı veya çalışma hattı
R,S,T=Depo(dönüş) hattı
X,Y,Z=Pilot(uyarı) hattı
L=Sızıntı hattı

Yön kontrol valflerinin tanımlanması nasıldır?

2 / 2 = Yol sayısı/ Konum sayısı
3 /2 valf tanımlaması yapıldığında valfin 3 yollu 2 konumlu olduğu anlaşılır.

Vaflerin Normal Konumları Nasıldır?

Hidrolik devre çizimlerinde valfler, normal konumlarında çizilir ve harflendirilir.

Valf Arıza Belirtileri Nedir?

Çamur: Hidrolik akışkanın aşırı ısınmasından dolayı oksitlenme ile oluşan madde.

Çizik: Yüksek basınçlı akışkan tarafından bir valfın yüzeyinde aşınmayla oluşan küçük kanallar.

Vuruntu: Yetersiz veya aşırı akım nedeniyle kontrol ucunun sürekli olarak selenoid gövdesine çarpmasından çıkan gürültü, mırıltı, vızıltı. Tamirat yada bakım için bir valfi söktüğünüz de her zaman bütün sızdırmazlık elemanları iyi durumda görünseler de yenisini takınız.

Valf arızalarının çoğu sistemin başka yerlerindeki sorunlardan dolayı oluşur. Gerçek arıza düzeltilmedikçe tamir edilmiş ya da değiştirilmiş valflerle arızaların tekrarını bekleyebilirsiniz.

Valf Arızaları Nedir?

Çalışma esnasında tekrar tekrar olan bazı sorunlar vardır. Bunlardan yaygın olarak rastlananları şunlardır; Bozuk Kontrol Elemanı Aşırı Kaçak Bozuk veya Kırık Yaylar Yapışma veya Tutukluk Çatlak veya Kırık Parçalar Valf arızalarının çoğu sistemin başka yerlerindeki sorunlardan dolayı oluşur. Gerçek arıza düzeltilmedikçe tamir edilmiş ya da değiştirilmiş valflerle arızaların tekrarını bekleyebilirsiniz.

Hidrolik Valf Fiyatları, Ücretleri Ne Kadardır?

Bu hususta lütfen bizimle iletişime geçiniz.

.

Toplam Puan - 70%
Ortalama - 30%

50%

Kullanıcı oyu: 3.51 ( 14 Oy)
Etiketler
Daha Fazla Göster

Hidrolik Dünyası

Kombi Teknik Ariza Bakım Hizmeti 05314280500 / 02169900044 tuzla, pendik, gebze, sultanbeyli , sancaktepe , kartal , istanbul Kombi Petek Temizleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Kapalı
Kapalı