Hidrolik

Hidrolik

Hidrolik

Hidrolik Nedir? Hidrolik, akışkanların mekanik özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Hidrolik sistemler; sıkıştırılamaz özellikteki akışkanların kullanıldığı, elde edilen basınçlı akışkan yardımı ile çeşitli hareketlerin ve kuvvetlerin üretildiği sistemlerdir. Akışkanların sıkıştırılamaz olmasından dolayı, büyük güçler hidrolik sistemler ile elde edilebilir. Hava ve gazlar sıkıştırılabildiği için, büyük kuvvetlerin üretilmesinde kullanılmazlar.

Hidrolik devrelerde akışkan olarak genelde su veya yağ kullanılır. Ancak metal yüzeylerde pas yapması sebebiyle, suyun kullanım alanı çok dardır. Bu sebeple hidrolik sistemlerde akışkan olarak genelde madensel yağlar kullanılır.

Kullanım Alanları

Günümüzde hidrolik sistemlerin kullanım alanları, sabit sistemler ve hareketli sistemler olarak iki ayrı grupta incelenmektedir.

Sabit sistemler hareket etmeyen, yer değiştirmeyen bir blok üzerine montajı yapılmış sistemlerdir. Hidrolik çözümlerin mekanik sistemlere göre avantajı; imalat endüstrisinde kullanılan enjeksiyon makineleri, CNC tezgahları, tornalar, taşlama tezgahları, frezeler, vargeller, presler gibi birçok üretim tezgahlarında, hidrolik sistemleri tercih etmelerine neden olmuştur.

Hareketli sistemler ise çoğunlukla araçların üzerinde bulunan sistemlerdir. Bu sistemler; başta inşaat makineleri olmak üzere, tarım makinelerinde, kepçelerin tutma ve yükleme tertibatlarında, kamyonların damperlerinde, kaldırma ve iletme makinelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hidrolik direksiyon, arabanın kullanımını ne kadar kolaylaştırdığını veya insan gücüyle günlerce sürecek bir toprak kazma işleminin, bir kepçe ile ne kadar kısa sürede yapıldığını düşündüğümüz zaman, geniş bir uygulama alanı olan hidroliğin, önemini daha iyi anlatmaktadır.

HİDROLİK sistemin diğer sistemlere göre avantajları:

 • Hidrolik sistemler sessiz bir şekilde çalışırlar.
 • Hidrolik akışkanlar sıkıştırılamaz kabul edildiklerinden darbesiz ve titreşimsiz hareket elde edilir.
 • Yüksek çalışma basınçlarına sahiptir, bu sayede büyük güçler elde edilir.
 • Hassas hız ayarı yapılabilir.
 • Hareket devam ederken hız ayarı yapılabilir.
 • Akışkan olarak hidrolik yağlar kullanıldığından aynı zamanda devre elemanları yağlanmış olur.
 • Emniyet valfleri vasıtasıyla sistem güvenli çalışır.
 • Hidrolik devre elemanları uzun ömürlüdür.

HİDROLİK sistemin diğer sistemlere göre dezavantajları:

 • Hidrolik akışkanlar, yüksek ısıya karşı duyarlıdır. Akışkan sıcaklığı 50°C’ yi geçmemelidir.
 • Yüksek basınçta çalışacakları için, hidrolik devre elemanlarının yapıları sağlam olmalıdır. Bundan dolayı hidrolik devre elemanlarının fiyatları yüksektir.
 • Hidrolik devre elemanlarının bağlantıları sağlam ve sızdırmaz olmalıdır.
 • Akışkanlarda sürtünme direnci yüksek olduğu için, hidrolik akışkanlar uzak mesafelere taşınamaz.
 • Hidrolik gücün depo edilebilirliği azdır.
 • Akış hızı düşüktür, devre elemanları düşük hızla çalışırlar. Bu sebeple yüksek hızlar elde edilemez.
 • Hidrolik akışkanlar havaya karşı hassastır. Akışkan içindeki hava gürültü ve titreşime yol açar ve düzenli hızlar elde edilmesini güçleştirir.

Hidroliğin Uygulama Alanları

Endüstriyel HİDROLİK

Hidrolik biliminin sanayideki uygulamalarına güç hidroliği ya da endüstriyel hidrolik denir. Hidrolik   makine mühendisliği’nin ilgi alanına girer. Güç ve kuvvet ihtiyacının olduğu endüstrinin her kolunda kullanılır. Hidrolik enerji ile doğrusal, dairesel ve açısal hareket üretmek için hazırlanan sistemlere   hidrolik sistem denir.

Akışkan olarak basınçlı havanın kullanıldığı sistemlere pnömatik sistemler denilir. Hidrolik, büyük kuvvetlerin istendiği ve gücün ön planda olduğu, pnömatik ise küçük kuvvetlerin yeterli olduğu buna bağlı olarak hızın ön planda olduğu yerlerde tercih edilir.

Hidrolik devrelerde su, korozif olması nedeniyle çok nadir durumlar dışında tercih edilmez. Güç hidroliğinde akışkan olarak petrol türevli yağlar (hidrolik akışkanlar) kullanılır. Bu yağlardan beklenen en önemli özellik sıkıştırılamaz olması ve sistem elemanlarını korozyondan korumasıdır.

Hidrolik hemen hemen tüm alanlara girmiştir.

Uygulama alanlarını aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Enerji Üretiminde

 • Enerji santallerinde
 • Barajlarda
 • Türbinlerde

Hareketli HİDROLİK Araçlarda

 • Yol, inşaat ve kazı makinelerinde
 • Tarım makinelerinde
 • Taşıtlarda
 • Trenlerde

Endüstriyel Alanlarda

 • Takım tezgahlarının yapımında
 • Ağır sanayi makinelerinde
 • Pres ve çeşitli kaldırıcılarda
 • Plastik enjeksiyon makinelerinde

Denizcilik ve Gemicilik Endüstrisinde

 • Limanlarda yükleme ve boşaltma araçlarında
 • Gemilerde dümen kontrolünde
 • Güverte krenlerinde

Özel Alanlarda

 • Teleskoplarda
 • Kıtalar arası haberleşme uydularında
 • Uçakların dümen ve iniş takımlarında
 • Konveyörlerde taşıma işlerinde

Demir Çelik ve Madencilikte

 • Çelik haddehanelerinde
 • Maden ocaklarında

Hidrolik Depo

Hidrolik akışkanı depolayan, çalışma koşullarına uygun şekilde hazırlayan devre elemanlarına depo (tank) denir. Isınan hidrolik akışkanın kolayca soğutulması için deponun alt kısmı hava akımı meydana getirecek şekilde dizayn edilmelidir. Depoya dönen akışkanın dinlenmeden emilmesini engellemek için, dinlendirme levhası konulmalıdır. Hidrolik sisteme gerekli olan akışkan miktarına ve dağıtım sisteminin büyüklüğüne göre depo kapasitesi seçilir. Pratik olarak pompa debisinin 3-5 katı kadar alınabilir.

Hidrolik depo özellikleri:

 • Sıcaklığı artan akışkanın soğutulması için depo tabanı hava sirkülasyonu meydana getirecek şekilde yerden yukarıda yapılmalıdır.
 • Dibe çöken pisliklerin toplanmasını sağlamak için depo tabanına boşaltma deliği yönünde eğim verilmelidir.
 • Dinlendirme levhası emme odası ile dönüş odasını ayırarak, akışkanın dinlendirilmesini, pisliklerin dibe çökmesini sağlar.
 • Emiş borusu ile depo tabanı arasındaki minimum mesafe 1.5 x d kadar olmalıdır. (d:boru çapı)
 • Depo içindeki akışkanın seviyesi rahatlıkla görülmelidir.
 • Depo içine kirletici maddelerin girmesi önlenmelidir.
 • Emiş ve dönüş kolaylığını sağlamak için hidrolik boru uçları 30º veya 45 º açı ile kesilmelidir.
 • Maksimum akışkan seviyesi ile depo tavanı arasında yeterli boşluk bırakılmalıdır. (akışkan içindeki havanın dışarı atılabilmesi için)

Hidrolik Sistemler

Devre Elemanları Nedir?

 • Depo (tank)
 • Pompalar
 • Silindirler
 • Motorlar
 • Basınç kontrol valfi
 • Akış kontrol valfi
 • Yön kontrol valfi
 • Akümülatör
 • Boru ve bağlantı elemanları
 • Sızdırmazlık elemanları
 • Filtre

Silindirler ve Çeşitleri Nelerdir?

 • Pistonlar
 • Tek Etkili Silindir
 • Çift Etkili Silindir
 • Yastıklı Silindirler
 • Teleskobik Silindirler
 • Tandem Silindirler
 • Milsiz ve Çift Milli Silindirler
 • Özel Silindirler
 • —————–
 • Çift kollu silindir
 • Teleskobik silindir
 • Tandem silindir
 • Döner silindir (açısal motor)
 • —————-
 • Şok Emiciler
 • Piston
 • Piston Kolu

Silindir Sızdırmazlık Elemanları Nedir?

 • Akümülatörler
 • Bağlantı Elemanları
 • Borular
 • Hortumlar
 • Rakorlar
 • Switchler Ve Algılayıcılar

Hidrolik Güç Üniteleri

Hidrolik Filtrasyon Üniteleri

Pompalar ve Çeşitleri Nelerdir?

 • Dişli Pompalar
 • Dıştan Dişli Pompalar
 • İçten Dişli Pompalar
 • İçten Eksantrik Dişli Pompalar
 • Hilal Tipi İçten Dişli Pompa
 • Gerotor Tipi İçten Dişli Pompa

Kanatlı Pompalar

 • Sabit Debili Kanatlı Pompa (Dengelenmemiş)
 • Sabit Debili Kanatlı Pompa (Dengelenmiş)
 • Değişken Debili Kanatlı Pompa

Vidalı Pompalar

 • Tek vidalı pompa
 • İki vidalı, zamanlamalı pompa
 • Üç vidalı pompa
 • Çok vidalı pompa

Paletli Pompalar

Pistonlu Pompalar

 • Eksenel pistonlu pompalar
 • Radyal pistonlu pompalar
 • Eğimli Bloklu Eksenel Pistonlu Pompa (Sabit veya Değişken Debili)
 • Eğik Eksenli Pistonlu Pompa (Değişken veya Sabit Debili)
 • Baskı Bileziği Tahrikli Radyal Pistonlu Pompa
 • Radyal Pistonlu Pompa (Sabit Debili)
 • Elektrik Motoru Tahrik Edilen Pompalar
 • İçten Yanmalı Motorla Tahrik Edilen Pompalar
 • Basınçlı Hava Tahrikli Pompa
 • Buhar Tahrikli Pompa
 • Hava Tahrikli Pompa
 • Manyetik Tahrikli Pompalar

Valfler ve Çeşitleri Nelerdir?

Oransal Valfler

 • Oransal Yön Valfleri
 • Oransal Basınç Emniyet Yön Valfleri
 • Doğru Akım Servo Motorlu İki Yollu Akış Denetim Valfleri
 • Oransal Valfleri Arıza Giderme

Servo Valfler

 • Servo Basınç Valfleri
 • Servo Yönlendirme Valfleri

Yön Kontrol Valfleri (SV)

 • Oturtmalı Valfler
 • Sürgülü Valfler
 • Döner Valfler
 • İki Yollu Sürgülü Valfler
 • Üç Yollu Sürgülü Valfler
 • Dört Yollu Valfler
 • Beş Yollu Valfler

Basınç Kontrol Valfleri (BSV)

 • Basınç Emniyet Valfleri
 • Basınç Sıralama Valfleri
 • Akü Dolum Valfleri
 • Boşaltma Valfleri
 • Basınç Düşürme Valfler
 • Basınç Kontrol Valflerde Arıza Tesbit Giderme

Çek Valfleri

 • Basit Çek Valfler
 • Pilot Kumandalı Çek Valfler
 • Kilitleme Valfleri

Akış Kontrol Valfleri (KV)

 • Çekvalf
 • Akış Kısma Valfleri
 • VE Valfi
 • VEYA Valfi
 • Kapama Valfi
 • Sabit Akış Kısma Valfleri
 • Ayarlanabilir Akış Kısma Valfleri
 • Çek Valfli Ayarlanabilir Akış Kısma Valfi
 • Akış Kontrol Valfleri
 • Akış Bölücü Valfleri

Kovan Valfleri

 • Popet (Sürgülü) Tipi Kovan Valfler
 • Normalde Kapalı Kovan Valfler
 • Kısıtlayıcı Kovan Popetleri
 • Solenoid Kumandalı Kovan Valfler
 • Kovan menfez Valfler

Kovan Basınç Kontrol Valfleri

 • Pistonlu Tip Kovan Valfler
 • Basınç Dengeleyiciler
 • Basınç Düşürme Valfleri

Mobil Valfler

 • Seri Bağlantılı Mobil Valfler
 • Tandem Bağlantılı Mobil Valfler

Bağlantı Elemanları

 • Borular
 • Hortumlar
 • Rakorlar

Akümülatörler

 • Ağırlıklı Akümülatörler
 • Yaylı Akümülatörler
 • Pistonlu Tür Gazlı Akümülatör
 • Gazlı Akümülatörler
 • Balonlu Tür Gazlı Akümülatör
 • Diyaframlı Tür Gazlı Akümülatör

Filtreler

 • Yüzey Tipi Filtre
 • Derinlik Tipi Filtre

Motorlar

Açısal Hareketlendiriciler

 • Kanatlı Motor Açısal Hareketlendiriciler
 • Tek kanatlı açısal motor
 • Çift kanatlı açısal motor
 • Pistonlu Motor Açısal Hareketlendiriciler
 • Çift pistonlu kramayerli açısal hareketlendirici
 • Tek pistonlu kramayerli açısal hareketlendirici
 • Vidalı Açısal Hareketlendiriciler
 • Vidalı pistonlu açısal hareketlendirici

Dairesel Hareketlendiriciler

 • Kanatlı motorlar
 • Yüksek hızlı kanatlı motorlar
 • Dengelenmiş Kanatlı Motor
 • Dişli motorlar
 • İçten Dişli Motor
 • Pistonlu Motor
 • Değişken Debili Pistonlu Motorlar
 • Eksenel pistonlu motorlar
 • Radyal pistonlu motorlar
 • Pistonlu motorlar

Hidrolik malzemeler ve işçilik ücretleri ne kadar?

Yukarıda sayılı olan parçalar ve malzemeleri hakkında geniş kapsamlı bilgi edinebilmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

.

Toplam Puan - 70%
Ortalama - 30%

50%

Kullanıcı oyu: 4.9 ( 5 Oy)
Etiketler
Daha Fazla Göster

Hidrolik Dünyası

Kombi Teknik Ariza Bakım Hizmeti 05314280500 / 02169900044 tuzla, pendik, gebze, sultanbeyli , sancaktepe , kartal , istanbul Kombi Petek Temizleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı