HidrolikHidrolik Pistonlar

Özel Silindirler

Özel Silindirler

Özel silindirlerin kullanıldığı alanlar, tanımı ve size özel siparişler için ön imalat..

Maden ocaklarında kullanılan silindirler

Yer altı maden ocaklarında kullanılan hidrolik maden direkleri ve tahkimat şiltleri için kullanılan hidrolik silindirler, hidrolik teleskopik silindirler.

Özel istek amaca yönelik silindirler

 Müşteri istekleri doğrultusunda Minumum 30, maksimum 800 mm çap –  10.000 mm boya kadar özel tek ve çift etkili hidrolik silindirlerin tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.

Preslerde Kullanılan Silindirler

Maksimum 800 mm çap ve istenilen boyda, ön dolumlu veya normal, saniyede 0.5 – 5 mt çalışma hızına ulaşabilen tasarımlara sahip, tek ve çift etkili hidrolik silindirlerin tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.

Haddehanelerde ve Dökümhanelerde Kullanılan Silindirler

Haddehane ve dökümhanelerde kullanılan, istenilen ebatlarda, sıcak, soğuk iş uygulamalarında kullanılan, ağır çalışma şartlarıında yüksek performans gösterebilen, hidrolik silindirlerin tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.

Çift Etkili Hidrolik Silindirler

Müşteri istekleri doğrultusunda Minumum 30, maksimum 800 mm çap –  10.000 mm boya kadar çift etkili hidrolik silindirlerin tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.

Tek Etkili Hidrolik Silindirler

Müşteri istekleri doğrultusunda minumum 30, maksimum 800 mm çap –  10.000 mm boya kadar tek etkili hidrolik silindirlerin tasarımı ve üretimi yapılmaktadır.

Kovan (Silindir Borusu)

Malzemesi özel bir talep olmadığı taktirde st 52-3 kalitedir. Kovan iç yüzeyi honlanmistir.

Rot (Mil)

Malzemesi genel olarak iç piyasada Ck 45 dış piyasada St 52 çalışma şartlarına göre paslanmaz türevleri, ıslah çeliklerinden imal edilebilirler. Silindir içerisinde hareketli, çalışma esnasında dış ortamla temas olduğundan korozyona dayanıklı kaplama mevcuttur.

Ön Kapak (Kep)

Malzemesi pik, sfero döküm veya alasimsiz imalat çeliklerinden yapilabilir. Kovana baglantisi vidali veya civatali baglanti olarak gerçeklestirilebilir. Sizdirmazlik elemanlarini tasimasinin yani sira yataklama görevi de yapar.

Piston

Malzemesi pik, sfero döküm veya alasimsiz imalat çeliklerinden yapilabilir. Iç kaçagi önleyen sizdirmazlik elemanini üzerinde tasir. Ayni zamanda yataklama görevi de yapar.

Arka Kapak

Malzemesi kovanla uyum saglamasi açisindan St 52- 3 kalitesinde seçilmelidir. Sayet bulunamazsa karbon orani düsük alasimsiz çelikler tercih edilmelidir. Görevi kovan arka kismini kapatir ve baglanti elemanini üzerinde tasir.

Rot Basi ve Kovan Basi

Malzemesi kovanla uyum saglamasi açisindan st 52- 3 kalitesinde seçilmelidir. Hazir olarak üretimleri yapilmakla beraber, makine konstrüksiyonunda talep edilen, degisik baglanti sekilleri de mevcuttur

Sizdirmazlik Elemanlari

Özel Silindirler
Özel Silindirler

Özel Silindirlerin Tanımı ve Çeşitleri Nelerdir?

Çift kollu silindir:

Piston kolundan dolayı pistonun her iki bölgesindeki alanlar ve hacimler farklıdır. Bu durum silindirin itme kuvvetlerini etkilediği gibi silindirin ileri ve geri hızlarının da farklı olmasına yol açar. Bazı uygulamalarda itme kuvvetleri ve silindir hızlarının her iki yönde aynı olması istenir. Böyle durumlarda her iki tarafta piston kolu olan silindirler kullanılır

Teleskobik silindir:

Yüksek kursların elde edilmesi amacıyla kullanılır. İç içe geçen farklı çaptaki çok sayıda silindirden oluşur. Silindirler dışarı çıktıkça sırayla pistonlar açılır. Kapanırken, silindirler birbirlerinin içine girer. Böylece çok az yer kaplarken çok fazla kurs elde etmek mümkündür. Endüstriyel sistemlere nazaran iş makinelerinde daha sık kullanılır. Bu silindirlerin itme kuvveti hesaplanırken en küçük çaplı silindir çapı dikkate alınır. Genelde tek etkili yapılmalarına rağmen çift etkili olarak da kullanılır. Yük kamyonlarının kasalarının yukarı kaldırılması vb. yerlerde kullanılır.

Tandem silindir:

Mevcut bir hidrolik devrede bir silindirin itme kuvvetini önemli oranda arttırabilmek için silindir çapı ya da basıncını yükseltilmesinden başka seçenek yoktur. Basıncın arttırılması pompanın değiştirilmesini gerektirir. Silindir çapının büyütülmesi ise boyutlarını arttıracağı için yer sorunu yaratır.

Silindirlerin itme kuvvetlerini arttırmak için tandem silindir adı verilen özel bir silindir türü kullanılırr. Bu silindirler, kursları eşit birden fazla silindirin uç uca eklenmesiyle oluşturulur. Silindir sayısına bağlı olarak giriş ve çıkış sayısı ve itme kuvveti artar.

silindirin itme kuvvetine F1, II. silindirin itme kuvvetine F2 dersek; tandem silindirin itme kuvveti, FTOPLAM =F1+F2 olur. Bu da gösteriyor ki silindir çapı ve basınç değiştirilmeden silindirin itme kuvveti önemli oranda arttırılmıştır.

  • F1= I. Silindirin itme kuvveti (Newton)
  • A1= Silindir çapı (mm)
  • P= Basınç (Bar)
  • r 1= I. Silindirin verimi
  • F2= II. silindirin itme kuvveti (Newton)
  • A2= II. silindirin alanı (mm )
  • P= Basınç (Bar)
  • r|2= II. silindirin verimi

Döner silindir:

Döner tabla, robot vb. yerlerde gereken açısal hareketlerin elde edilmesinde kullanılır. Endüstriyel uygulamalarda 900 ve katları şeklinde açısal hareketlere gerek duyulur. En fazla kullanılan açısal hareket ise 1800 ‘dir. Döner silindirlere açısal motor ya da salınımlı motor adı da verilmektedir. Dişli ya da kanatlı türde yapılır.  Kanatlı olanlar pnömatik, dişli olanlar ise hem hidrolik hem de pnömatiktir.

Döner silindirler yardımıyla sürekli aynı yönde açısal hareketlerin elde edilmesi mümkündür. Bu tür durumlarda, silindirin haricinde bir kavrama kullanılmalıdır. Silindir ileri giderken kavrama hareketi iletir. Silindir geri gelirken kavrama ayrılır ve silindir hareketinin düzeneğe iletilmesini önler. Silindir konumunun algılanması: Silindirlerin konumlarım algılayabilmek için temaslı ya da temassız algılayıcılar kullanılır.

Temaslı algılama düzeneklerinde, sınır anahtarı adı verilen kumanda elemanları kullanılır. Bu tür algılama işlemlerinde temas sonucu aşınmalar ve konumda değişmeler olması en büyük dezavantajdır. Bunun yanı sıra piston kolu tarafında ve silindirin dışında elektriksel bağlantılar gerektirir.

Tüm bu etkenler temassız algılama düzeneklerini kullanmayı avantajlı hâle getirir. Temassız algılama düzeneklerinde algılayıcı (sensör) adı verilen çeşitli kumanda elemanları kullamlır.

Silindir dışında ve silindir kapakları üzerinde bulunan algılayıcı, silindirin iç kısmındaki pistonun konumunu algılar. Piston istenen konuma geldiğinde elektriksel sinyal üretir. Hidrolik silindir borusu çelik malzemeden yapıldığı için pistonun gönderdiği manyetik sinyal engellenir. Bu nedenle hidrolik silindirlerin konumlarının bu yöntemle algılanması zordur.

Zorunlu durumlarda pistonun kurs sonlarını algılamak için indüktif tip algılayıcılar kullanılabilir. İndüktif algılayıcılar, genelde silindir kapağına, yastıklama düzeneği ile birlikte monte edilir.

Algılayıcı manyetik bir alan yaratır. Manyetik alana metal bir cisim girdiğinde algılayıcı bir sinyal gönderir. İndüktif algılayıcılar çeşitli özelliklerde yapılabilir. Üzerlerinde LED diye adlandırılan küçük lambalar bulunur. Algılama yapıldığında LED yanar. Uygulamaların çoğunda 3 ya da 4 kablolu algılayıcılar kullanılır. 3 kablolu olanlar normalde açık ya da kapalı olarak kullanılırken, 4 kablolu olanlar hem normalde açık hem de normalde kapalı olarak kullamlabilir

Silindirlerde yastıklama işlemi: Büyük yükleri hareket ettiren silindir kurs sonuna geldiğinde pistonun kapağa çarpması sonucu bir darbe oluşur. Meydana gelen bu darbe, devre elemanlarma zarar verir ve bağlantıların gevşemesine yol açar. Kurs sonlarında darbeleri önlemek amacıyla silindirler üzerinde yapılan işleme yastıklama adı verilir. Özellikle 0,1 m/s’ nin üzerindeki piston hızlarında ve dik çalışan silindirlerde uygulanmalıdır. Servo silindirlerde olduğu gibi denetim elemanının arızalanması durumunda yastıklama işlemi emniyet görevi görür.

Yastıklamalı silindirler 1. Yastıklama muylusu 2. Piston kolu 3. Piston 4. Yastıklama vidası 5. Giriş-çıkış deliği

Yastıklama işlemi silindir dışında bir akış kontrol valfi tarafmdan da yapılabilir, fakat bu yöntemin bir dezavantajı vardır. Silindir tüm kurs boyunca düşük hızla hareket edeceği için önemli zaman kayıpları ile karşılaşılır. En iyi yastıklama yöntemi, pistonun kurs sonlarına yaklaştığında yapılır. Yastıklama işlemi ölçüleri değiştirmeden tüm silindir türlerinde yapılabilir. Yastıklama işlemi sonucu silindirin ömrü artar.

Piston kurs sonuna yaklaştığnıda silindir içindeki akışkan çıkış tarafmdan rahatça tahliye edilmektedir. Yastıklama muylusu yastıklama burcuna girdiğinde, akışkanın çıkabileceği bir yer kalır. Daraltılmış kesitten geçen akışkanın debisi azalır ve silindirin hızı yavaşlar. Böylece pistonun kapağa hızla çarpması önlenir. Yastıklama hızı yastıklama vidası yardımıyla arttırılıp, azaltılabilir.

Diğer yöndeki harekette ise silindirin kısa sürede harekete geçebilmesi için silindir içine bir çek valf takılır. Akışkan bu çek valften geçerek kısa sürede silindir içini doldurur ve harekete geçme zamanını kısaltır. Yüksek hızla hareket eden pistonun bir anda hızının azalmaması için yastıklama muylusunun ucu konik yapılır ve muylu üzerine kanal açılabilir.

Özel silindirlerin maliyeti ne kadardır?

Özel silindir fiyatları, işçiliği, imalatı ve yedek parça servisi için lütfen bizimle iletişeme geçiniz.

.

Toplam Puan - 70%
Ortalama - 30%

50%

Kullanıcı oyu: 4.75 ( 2 Oy)
Etiketler
Daha Fazla Göster

Hidrolik Dünyası

Kombi Teknik Ariza Bakım Hizmeti 05314280500 / 02169900044 tuzla, pendik, gebze, sultanbeyli , sancaktepe , kartal , istanbul Kombi Petek Temizleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı