İmalatlarımızPnömatikPnömatik Silindirler

Pnömatik Silindirler

Pnömatik Silindirler

Pnömatik bir pnömatik silindirin iç yapısı
Pnömatik silindirlerde teorik kuvvet hesaplaması
Fonksiyonel pnömatik silindirler
Pnömatik Tandem Silindirler
Pnömatik Çift Milli Silindirler
Pnömatik Pozisyoner Silindirler
Pnömatik silindirlerde arızalar
Pnömatik silindirlerde eğilme ve burkulma
Pnömatik silindir yataklamaları
Pnömatik h ve u tipi silindir yatakları
Pnömatik kendinden yataklı silindirler
Pnömatik ön yataklamalı silindirler
Pnömatik ön Yataklamalı Silindirlerin Kullanım Alanları
Pnömatik Standart H Yataklı ve Ön Yataklı Silindirin Karşılaştırılması

Pnömatik silindirler, otomotiv, makine imalatı, tekstil, gıda, deri, ambalaj vb. sektörlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Standart ürünler, bazı özel uygulamalarda istenen performansı vermemektedirler, özellikle burkulma ve yanal yükler pnömatik silindirlerin boğaz ve iç yataklama kısmında zamanla deformasyona sebep olup kullanım ömrünü azaltmaktadır.

Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için silindirlere harici yataklamalar yapılmaktadır. Yataklı silindirler ve ön yataklı silindirler, özellikle kullanım alanının dar olduğu ve estetik olarak görünümün ön planda olduğu tasarımlar için hazırlanmıştır.

Günümüzde, maliyetlerin artması, rekabet ortamının çok çetin olması üretim yapan firmaları otomasyon sistemlerine doğru itmektedir. Otomasyon sistemlerine hareket veren sistemlerden biri de pnömatik sistem, pnömatik sistemlerde doğrusal hareketi sağlayan elemanlar ise pnömatik silindirlerdir.

Pnömatik silindirler, makine imalatı, otomotiv, gıda, deri, tekstil gibi sanayinin her alanında itme, çekme, kaldırma ve tutma gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Bazı uygulamalarda pnömatik silindirler doğrusal yüklerin dışında radyal yüklere de maruz kalabilirler. Bu radyal yükler, zamanla boğazdan kaçırma, boru içinin çizilmesi gibi olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için silindirlere harici yataklamalar yapmak gerekir veya kendi bünyesinde yataklama bulunduran silindirler seçilmelidir.

PNÖMATİK SİLİNDİRLERDE TEORİK KUVVET HESABI

Pnömatik silindirlerde itme ve çekme kuvveti aşağıdaki gibi hesaplanabilir. İtme yönünde oluşan kuvvet, çekme yönünde oluşan kuvvete göre daha fazladır. Bunun sebebi; çekme yönünde basınçlı havanın uygulandığı alanın mil sebebiyle daha küçük olmasıdır.

STANDART BİR PNÖMATİK SİLİNDİRİN İÇ YAPISI

Silindir Mili Ön Kapak Yatak halkası Silindir Borusu
Yast. O-ringi Mil Somunu Kapak O-ring Manyetik halka
Yast. Keçesi Yast. Civatası Boğaz Keçesi Piston
Piston Keçesi Arka Kapak Kapak Civatası Yataklama Burcu
Piston Keçesi P.Mil Somunu Yast. Pulu

Üretilen makinelerde pnömatik silindir kullanımının yaygınlaşması sonucu pnömatik silindirlerde, fonksiyonel açıdan sağlıklı sonuçlar veren tasarımlar yapma ve tamir bakım gibi işlemlerde kullanıcının kolayca ulaşabilmesi amacıyla bazı standartlar geliştirilmiştir. Profil gövde, kalem tipi, kompakt tip gibi bazı ürünler için en yaygın kullanılan standartlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Avrupa bölgesinde yaygın olarak ISO standartları bunun yanında VDMA, CETOP gibi standartlar da mevcuttur. Japonya da JIS ve Kuzey Amerika bölgesinin NFPA ya göre standartlar mevcuttur.

FONKSİYONEL PNÖMATİK SİLİNDİRLER

Pnömatik sistemlerde bazı uygulamalarda standart pnömatik silindirler cevap veremezler. Böyle durumlarda, işin ve mekanik konstrüksiyonun izin verdiği ölçülerde özel silindirler kullanılabilir. Bu özel silindirler, standart silindirlerin ekipmanları kullanılarak yapılabildiği gibi tamamen özel imalatta olabilirler

  • Pnömatik Tandem Silindirler
  • Pnömatik Çift Milli Silindirler
  • Pnömatik Pozisyoner Silindirler
  • Pnömatik Milsiz Silindir

PNÖMATİK SİLİNDİRLERDE ARIZALAR
Pnömatik silindirler, boru, mil, kapak, yataklamalar, keçe taşıyıcı ve keçe guruplarından oluşmaktadır. Arızalar bu elemanların herhangi birinde oluşan deformasyon nedeniyle gerçekleşmektedir. Uzun süreli çalışan silindirlerde görülen arızalar sıklıkla aşınmadan dolayı oluşan keçe yıpranmalarıdır. Bu arıza tipi toplam arızaların %25’ini kapsar. Mekanik darbelerden çarpmalardan dolayı oluşan hatalar ise %12’lik paya sahiptir ve bu arızaların genellikle tamiri olmamaktadır. Karşılaşılan en büyük arıza tipi ise %63’lük oranla, kasıntılı çalışmadan dolayı oluşan boğaz keçesi yıpranmaları, yataklama ve boru çizikleri yer almaktadır [2]. Boğaz keçesindeki deformasyon sonucu silindirin mili tarafında çekme kuvveti düşerken, boğaz kısmından hava kaçakları meydana gelmektedir. Kasıntılı çalışmanın başlıca sebepleri, düzgün yataklama yapılmaması ya da pnömatik silindirin uygun pozisyonlarda kullanılmamasıdır. Kasıntılı çalışmaya sebebiyet veren başlıca iki durum mevcuttur eğilme ve burkulma.

PNÖMATİK SİLİNDİRLERDE EĞİLME VE BURKULMA
Silindir milinin çalışma doğrultusunda gelen kuvvetler Burkulmaya, silindir milinin çalışma yönüne dik olarak gelen kuvvetler eğilmeye sebep olurlar.

Eğilme durumunda ise, üreticinin vermiş olduğu kataloglardaki grafikler, silindirin çalışma sınırlarını belirleyici en önemli kaynaklardır. Pnömatik silindirlerde eğilme ve burkulmadan oluşabilecek olumsuzlukları engellemek amacıyla silindirle birlikte yataklama elemanları kullanılmalı. Bu yataklama sistemleri harici ya da dahili olabilir.

SİLİNDİR YATAKLAMALARI
Silindirlerde eğilme ve burkulma gibi olumsuz durumlardan kurtulmak amacıyla yataklamalar kullanılmak zorundadır. Silindir yataklamaları, silindir milinin harici olarak klavuzlanmış millere bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Başlıca iki tip yataklama türü vardır. Rulmanlı tip yataklama elemanlarıyla daha düşük sürtünme ve daha hassas hareket elde edilir. Bushing olarak da adlandırılan yataklama elemanlarında çalışma hassasiyetleri rulmanlı tiplere göre daha düşükken sürtünme kayıpları da yüksektir. Rulmanlı tipler milin çalışma doğrultusuna dik olarak gelen kuvvetlerin olduğu sistemlerde tercih edilmez. Aksi taktirde sertleştirilmiş bilyalar krom kaplı mil üzerindeki krom tabakasını darbelerden dolayı çizerek sağlıksız bir çalışma çıktısı verecektir.

1. H ve U Tipi Yataklar
Özellikle uzun stroklu silindirlerde bu tip yataklamalar tercih edilir. Şekillerinden ötürü bu ürünler :H ve U tipi yataklama olarak adlandırılır. Bu ürünler ISO standartlarındadır, ISO 15552 ve ISO 6432 normuna uygun silindirlerle kullanılırlar. Silindirde oluşan bir arızada sadece silindir değiştirilir ya da tamir edilir.

2. Kendinden Yataklı Silindirler
Yanal yüklere maruz kalan uygulamalarda H ve U tipi yataklamalar kullanıldığı gibi, yataklama grubunu kendi bünyesinde bulunduran silindirler de kullanılabilir. Bu silindirler daha kompak yapıya sahip olduklarından makine konstrüksiyonlarında tasarımcılar için çok kullanışlı olmaktadır.

ÖN YATAKLAMALI SİLİDİR
Günümüz rekabet şartlarında, maliyetleri azaltmak ve üretim miktarlarını arttırmak maksadıyla firmalar, mümkün olduğunca standart, kolaylıkla bulunabilecek ürünlerin kullanımına gitmektedirler. Tamamen özel bir üretim görünümünde olan ön yataklamalı silindirler, aslında standart bir pnömatik silindirin mil tarafına gerekli yataklamanın ilave edilmesiyle meydana gelmiştir.

Klasik yataklamalı silindirlerde klavuz milleri silindirin yan kısmında olurken, bu üründe klavuzlama milleri silindirin mil tarafına eklenen yataklama kısmı içerisinde bulunur. Ayrıca yan yana birden fazla yataklamalı silindirin bağlandığı sistemlerde hacimden tasarruf sağlar. Bu üründe kullanılan 15552 standardındaki silindirlerin arıza ve bakım süreleriyle birlikte maliyetler en aza iner.

Bu tarz ürünlerin temel hedef, üretici firmaların imalat süreçlerini daha hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

1. Ön Yataklamalı Silindirlerin Kullanım Alanları
Ön yataklamalı silindirler, diğer yataklı silindirlerin kullanıldığı yerlerde kullanılacağı gibi, daha dar alanlarda yataklama istendiğinde de kullanabilir. Özellikle punta kaynağı makinası imalatçıları yataklı silindirleri sıklıkla kullanmaktadırlar. Kaynak esnasında malzeme üzerinde oluşan gerilmeler silindir üzerinde yanal yükler meydana getirir, bu yüzden kaynak kalİtesinin iyi olması için yataklamaların uygun şekilde olması gerekir. Hasır kaynak makinalarında da yataklı silindirler kullanılmaktadır. Bu makinalarda, kaynak esnasında malzemenin gerilmesinden dolayı oluşan yanal yükler yataklı silindir kullanmayı zorunlu kılar. Aynı zamanda makinada yataklı silindirler yan yana bir sıra halinde montaj edildiği için silindirlerin çok geniş olması istenilmeyen bir durumdur. Bu tip uygulamalarda ön yataklı silindirleri kullanmak hem yataklı olmasından, hem de diğer silindirlere göre daha dar bir yapıya sahip olduğundan da uygun olacaktır.

pnomatik silindir imalatlarimiz
pnomatik silindir imalatlarimiz

2. Standart, H Yataklı ve Ön Yataklı Silindirin Karşılaştırılması
Silindir çapı 100mm, stroğu 100mm olan ISO 15552 silindire, ISO 15552 silindir montajlı H yataklı silindire ve ön yataklı silindire, strok sonlarındayken, statik olarak aynı yük uygulandığında standart silindirin eksenden yüzde 5 saptığı, H yataklı silindirin binde 6 saptığı, Ön yataklı silindirin binde 3,7 sapma yaptığı gözlenmiştir.

SONUÇ Tasarım esnasında, pnömatik silindirler seçilirken, ürünün kullanılacağı yer, çalışma şartları, ortam şartları ve konstrüksiyona uygunluk gibi bilgiler kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bilgiler ışığında seçilen ürünler, kullanıldığı yerde hem uzun ömürlü olacak, hem de istediğimiz işi en doğru şekilde yapacaktır. Seçilen silindir standart bir silindir olabileceği gibi, sadece yapılacak iş için özel bir silindir de olabilir. Bu bağlamda, uzun stroklu silindirlerde ve özellikle yanal yüklerin etkisi altında çalışan silindirleri seçerken, ürünün yataklamasının yapılacak iş için uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Pnömatik silindir fiyatları ve ücret aralıkları ne kadar?

Pnömatik silindir ve çeşitlerinin özel imalat fiyatları ve güncel ürün ücretleri için bizimle iletişime geçiniz.

 

.

Toplam Puan - 66%
Ortalama - 29%

48%

Kullanıcı oyu: 5 ( 3 Oy)
Etiketler
Daha Fazla Göster

Hidrolik Dünyası

Kombi Teknik Ariza Bakım Hizmeti 05314280500 / 02169900044 tuzla, pendik, gebze, sultanbeyli , sancaktepe , kartal , istanbul Kombi Petek Temizleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı