HidrolikHidrolik Valfler

Yön Kontrol Valfleri

Yön Kontrol Valfleri

Yön Kontrol Valfleri Çeşitleri Nedir?

 • CETOP Valfler
 • Kartriç Valfler
 • Oturtmalı Valfler
 • Mobil Valfler
 • Oransal Valfler
Yön Kontrol Valfleri
Yön Kontrol Valfleri
Yon Kontrol Valfleri
Yon Kontrol Valfleri

Yön Kontrol Valfleri Özellikleri Nedir?

Anma Büyüklüğü AÇ
Anma Basıncı AB: (İşletme Basıncı)
Anma Debisi Qa
Maksimum Debi Qmak
Viskozite Aralığı
Hidrolik Akışkanın Sıcaklık Aralığı
Kumanda Kuvveti
Valfin Yapısı (Tapalı, Küresel, Oturtmalı, Şiber ve Diğerleri)
Valflerin Yol Ve Konum Sayısına Göre(Üç Yollu İki Konumlu, Dört Yollu Üç Konumlu vs.)
Valf Kumanda Tipi (Pilot Uyanlı, Doğrudan Etkili)
Valfin Bindirme Tipi (Piston Çakışması)

Yön Kontrol Valflerinin Tanımı Nedir?

Hidrolik yön kontrol valfleri deyince aklımıza iki ana konu gelir.

Bunlar;

 •  Hidrolik yön kontrol valfleri
 • Hidrolik yön kontrol valflerinde arıza tespiti ve bakım onarımı

Hidrolik sistemlerde pompa ile kullanıcı arasındaki enerji iletimi, amaca uygun olarak düzenlenmiş bağlantı ve hatlarla temin edilir. Kullanıcılardan beklenen kuvvet, dönme momenti, hız veya devir sayısı ve hareket yönü gibi büyüklüklerin elde edilmesi ve bunların verilen işletme koşullarına uygun olarak korunması için, hatlara enerji kontrol elemanı olarak valfler yerleştirilir.

Bu valfler basınç ve hacimsel debinin kontrolünü veya ayarlanmasını sağlar. Her valf akışkan geçişine bir direnç teşkil eder.

Yön kontrol valfleri hidrolik hatlarda akışkanın akışını kontrol etmek ve hidrolik silindirlerin ve motorların hareket yönünü değiştirmek veya başlatmak durdurmak için kullanılır. Yön kontrol valfleri elle veya otomatik olarak çalıştırabilir. Otomatik çalıştırma mekanik bir hareket, elektrik sinyalleri, hidrolik güç veya basınçlı hava tarafından kontrol edilebilir. Yön kontrol valflerının birçok çeşidi olmasına rağmen, hepsi aynı basit temel elemanlardan veya elemanların birleşmesiyle yapılır. Yön kontrol valfleri birçok farklı şekilde sınıflandırılır.

Yön Kontrol Valflerinin Sınıfları Nedir?

 • Anma büyüklüğü: AÇ
 • Anma basıncı:AB; (İşletme Basıncı)
 • Anma debisi: Qa
 • Maksimum debi: Qmak
 • Viskozite aralığı
 • Hidrolik akışkanın sıcaklık aralığı
 • Kumanda kuvveti
 • Valflerin yol ve konum sayısına göre (Üç yollu iki konumlu, dört yollu üç konumlu vs)
 • Valfı hareket ettiren hareketlendirici tipi (Pislot uyanlı, doğrudan etkili.)
 • Valfın yapısı (Tapalı, küresel, oturtmalı, şiber ve diğerleri.)
 • Valfin bindirme tipi (Piston çakışması)

Yön Kontrol Valflerinde Anma Büyüklüğü AÇ Nedir?

Anma çapından kastedilen valf bağlantı çapıdır.

Anma çapı mm olarak

4;6; 10;16;20;22;25;30;32;40;50;52;63;82; 100; 102;

Yön Kontrol Valflerinde Anma Basıncı AB Nedir?

(İşletme Basıncı) Basınç bar (Pascal) olarak, hidrolik cihaz ve sistemler için ve bunların görevlerine uygun olarak tanımlanmış işletme şartlarında belirlenmiştir.

VDMA 24312’ye göre basınç kademeleri:

25;.40; 63; 100; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630;

Yön Kontrol Valflerinde Anma Debisi Qa Nedir?

Bununla, valfin girişi ile çıkışı arasındaki basınç farkının 1 bar olması halinde valften akan akışkan miktarı (I/dak) ifade edilir (40° C de yağ viskozitesi 35 mm2/s ).

VDMA 24312’ye göre basınç kademeleri nedir?

25;.40; 63; 100; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630;1.2.3. Anma Debisi Qa Bununla, valfin girişi ile çıkışı arasındaki basınç farkının 1 bar olması halinde valften akan akışkan miktarı (I/dak) ifade edilir (40° C de yağ viskozitesi 35 mm2/s ). 1.2.4.

Yön Kontrol Valflerinde Maksimum Debi Qmak Nedir?

Basınç farkının büyük olması halinde buna bağlı olarak valften akan maksimum yağ miktarı (l/dak). 1.2.5.

Viskozite Aralığı Nedir?

Valf için akışkanın sahip olması gereken vizkozite aralığıdır.

Örn. 20 – 230 mm2/s (cISt);

Hidrolik akışkanlar modülünde viskozite kavramı açıklanmıştır.

Hidrolik Akışkanın Sıcaklık Aralığı Kaçtır?

Valf için akışkanın sahip olması gereken çalışma sıcaklık aralığıdır. Örn. 10° – 80° C

Kumanda Kuvveti Nedir ?

Kumanda Kuvveti Oturmalı valflerin bazı çeşitlerinde kumanda etmek için gerekli kuvvet, basınç ve yüzeye bağlı olarak oldukça büyük olabilir. Valflerde bu durumu önlemek için, bir basınç dengesinin kurulması gerekir. Fakat çoğunlukla oturmalı valflerin tasarımını basınç dengesini temin edecek şekilde gerçekleştirmek mümkün olmaz. Bu nedenle büyük kumanda kuvvetlerini temin etmek için, kaldıraç yöntemi veya ön kontrol sistemi kullanmak gerekir.

Valfin Yapısı Kaç Çeşittir?

 • Tapalı Valfler
 • Küresel
 • Oturtmalı
 • Şiber
 • Diğerleri

Yapılarına göre valfleri oturmalı ve sürgülü valfler diye ayrılır. Ayrıca valflerde, çakışma ve kontrol kenarlarının geometrisi önemlidir.

Oturmalı Valfler

Oturmalı valflerde, bir bilya, konik bir eleman veya az rastlanmakla beraber bir disk, kapayıcı eleman olarak oturma yüzeyine bastırılır. Bu tip valflerde sıkı bir kapama özelliği mevcuttur

Oturtmalı ve sürgülü valflerin çalışma prensipleri nelerdir?

Valflerin kontrol kenarları, akış sırasında akışkan tarafından yıkanarak buradaki kir ve parçacıklar uzaklaştırılır (Kendi kendini temizleme etkisi). Bu nedenle oturmalı valfler, kirlenmeye karşı daha az hassasdır. Oturmalı valfin kenarlarına kirletici parçacıkların yerleşmesi halinde, valfin tamamen kapanması mümkün olmaz. Bu durum kavitasyonun meydana gelmesine neden olur.

Oturmalı valf çeşitleri

Oturma prensibi nedeniyle, bir kontrol elemanı ile bir cihazda en fazla üç kapı kapatılabilir veya açılabilir. Burada çakışma negatiftir. Bu ise, üçten fazla kapısı olan bir valfin birden fazla kontrol elemanına sahip olması gerektiği anlamına gelir. Oturma prensibine göre tasarlanmış bir yönlendirme valfi, iç düzeni itibariyle iki adet yönlendirme valfinden meydana gelir.

Sürgülü Valfler Nedir Kaç Çeşittir?

Sürgülü valfler eksenel sürgülü ve döner sürgülü olmak üzere ikiye ayrılır.

Döner sürgülü valfler

silindirik bir yuva içinde dönen bir veya birden fazla pistondan meydana gelir. Yönlendirme valfi olarak kullanılması halinde eksenel sürgülü valfe göre kumanda yolu daha kısadır.

Eksenel sürgülü valf

silindirik bir yuva içinde eksenel olarak kaydırılabilen bir veya birbirleri ile belli bir düzende bulunan birden fazla pistondan meydana gelir. Sürgülü valflerde, pistonların eksenel olarak kaydırılması ile isteğe göre birden fazla bağlantı kapısı açılabilir, birbirleri ile bağlanabilir veya kapatılabilir. Bu prensipte, 3 yollu basınç ayarlama valfi olabileceği gibi 6/4’lük yönlendirme valfi örnek te gerçekleştirilebilir

Sürgü pistonu belli bir boşlukla yerine getirilir. Bu boşluk, valfde hacimsel debi kaybına yol açan sürekli bir yağ kaçağına neden olur. Pistonun silindirin iç yüzeyine bastırılmasını önlemek için, pistonun dış yüzeyi dairesel yivlerle donatılmıştır. Böylece, pistonun hareketinde sadece sıvı sürtünmesi meydana gelir.

Hidrolik yağın kirlenmesi halinde, kirletici parçacıklar piston ile silindirin iç çeperi arasına yerleşir. Bunlar, burada zımpara etkisi göstererek silindirin iç çapının büyümesine ve bu şekilde kaçak yağın artmasına neden olur.

Sürgülü Valf Özellikleri Nedir?

 • Kaçak yağ akımı
 • Kirliliğe karşı duyarlı
 • Çok konumlu valfler de dahil olmak üzere yapı şekli basit
 • Basınç dengesi sağlanmış
 • Kumanda yolu uzun

Döner Valf Özellikleri Nedir?

 • Sızdırmaz şekilde kapanma
 • Kirliliğe karşı duyarsız
 • Çok konumlu valflerin yapımı oldukça zor ve masraflı
 • Basınç dengesinin sağlanması
 • Kumanda yolu kısa

Valflerin Yol Ve Konum Sayısına Göre Kaça Ayrılır?

 • İki yollu valfler
 • Üç yollu valfler
 • Üç konumlu valfler
 • Dört yollu valfler

Yol ve konum sayılarına göre valf çeşitleri ‘’Akışkan Sistemleri’’ deki ‘’Hidrolik Devreleri Projelendirme A’’ modülünde anlatılmıştır. Yön kontrolünde yaygın olarak kullanılan valf tipi sürgülü valflerdir. Aşağıda iki yol ve iki konumdan başlayarak yön kontrol valfi uygulamaları incelenmiştir.

İki Yollu Sürgülü Valflar

İki yollu sürgülü valfler Şekil 1.7de görüleceği gibi normalde açık veya normalde kapalı olabilir. Normalde açık bir valf, valf hareket ettirilmediğinde akışkanın valfin içinden girişten çıkışa akmasına izin verir. Normalde açık bir valf hareket ettirildiğinde akışkanın akışını durdurur. Normalde kapalı bir valf hareket ettirilmediğinde akışkanın akışını durdurur ve hareket ettirildiğinde akışkanın akışına izin verir. Grafik sembollerin valfin içinde ne olduğunu gösterdiğine dikkat ediniz.

Açık sürgülü valfler

Giriş basıncını sadece valf açıkken her iki sürgü yüzeyine etki etmesinden dolayı dengelenmemiştir. Kapalı iken valfi açmak için giriş basıncının yenilmesi gerekir. Normalde kapalı bir valf her iki konumda da dengelenmiştir.

Yön kontrol valfinin ayarlanabilir akış kısma ve basınç ayarlama valfinin bypass edilmesi örneği görülmektedir.

Üç Yollu Sürgülü Valfler

Üç yollu sürgülü valfler üç esas veya çalışan bağlantıya sahiptir. Pilot hatları esas hatlar olarak sayılmaz. Üç yollu valflerin çoğu iki yollu sürgülü valflere görünüşte benzerler ve çalışırken ileri geri hareket eder. Üç yollu valfler dağıtıcı veya seçici veya yön kontrol valfleri olarak kullanılabilir. Bu valflerin kullanılabileceği bütün durumlar göz önünde bulundurularak yapılmaları gereklidir ki üç bağlantının herhangi biri iç kaçak oluşmadan basınçlandırılabilsin.

Dört Yollu Valfler

Basit hidrolik devrelerdeki doğrudan akışlı düzenlemelerde iki yollu veya üç yollu valfler akışı kontrol etmek için yeterlidir. Bununla beraber devre karmaşık hale gelirse basit valfler verimli olarak kullanılamaz (Karmaşık bir kontrol için çok fazla sayıda valf gerekir). Yerine daha karmaşık dört yollu valfler kullanılır.

Dört adet çalışma bağlantısına sahiptir. Bir basınç girişi olan P, depoya dönüş hattı olan T ve l ve 2 nu’lu bağlantılara sahiptir, l ve 2 nu’lu bağlar akışkan çıkışları genellikle silindir veya motor olan hareketlendiriciye bağlarlar. Valfin içinde beş adet bağlantı olmasına rağmen dört adet dış bağlantıya sahiptir (İki egzoz bağlantısı ortak bir dış bağlantıya yöneltilmiştir.). Daha önce belirtildiği üzere dış bağlantıların sayısı valfin sınıflandırılmasını saptar. Aynı şekilde pilot hatları esas hatlar olarak sayılmaz ve kendi bağlantıları ile ayrıca belirtilir veya gösterilir.

Dört yollu bir valf sürgüsünün en elverişli akış düzenlenmesini elde etmek için nasıl kullanıldığı gösterilmektedir. Sürgü hareket ettirilmemişse P basınç hattından gelen akış 1 nu’ lu hatta yöneltilir. Aynı zamanda silindirden (mil tarafından) gelen akış T hattından depoya yönlendirilir. Sürgü hareket ettirildiğinde P basınç hattından gelen akış 2 nu’ lu hatta ve 1 nu’ lu hattan gelen akış T hattından depoya yönlendirilir. Bu valfin standart sembolünde sadece dört bağlantı gösterildiğine dikkat ediniz. Daha evvel belirtildiği üzere iki iç egzost bağlantısı ortak bir geçişe bağlanmıştır ve sadece bir tek dış bağlantı vardır. Akışkanın akışını çalışınız. Böylelikle sembolü daha kolay anlayabilirsiniz.

Üç konumlu dört yollu valf, sürgüsü merkez konumdan geçerken bütün bağlantıların kapalı olmasından dolayı kapalı çapraz olarak tanımlanır. Bir üç yollu valftaki akışkan akışı iki yollu valfin aynısıdır.4/3’lük yön kontrol valfi devrede kullanılma amacına bağlı olarak farklı pozisyonlarda imal edilirler farklı merkez pozisyonları görülmektedir.

Bağlantı Yerlerinin (Kapıların) Tanımlanması Nasıldır?

Bağlantı yerlerinin tanımlanmasında iki imkan vardır: Birincisi P, T, A, B ve L harfleri ile tanımlama; ikincisi ise harfleri alfabetik sıraya göre kullanarak tanımlamadır.

Beş Yollu Valflar

Beş yollu bir valf genellikle dört yollu bir valfin özel değişik bir şeklidir. İki valf arasındaki fark basittir. Dört yollu valfte iki egzoz çıkışı içten birbirlerine bağlanmıştır. Beş yollu bir valfte ise bağlı değildir. Beş bağlantı gereklidir. Hareketlendiricinin her iki tarafından ayrılan akışkanın ayarlanabilmesi için ayrı egzoz çıkışları kullanılır. Bu hareketlendiricinin farklı hızlarda hareket etmesini, konumunu korumasını kademeli olarak ilerlemesini sağlar.

Döner Valfler

Döner sürgülü valfler şimdiye kadar tanımlanmış valflerden yapıları ve çalışmaları açısından çok farklıdır. Bununla beraber akışkan akışının kontrol edilmesinde aynı işlevi görür ve elle, mekanik olarak, hidrolik olarak, pnömatik olarak veya elektrikle çalıştırılabilir. Döner valfler valf gövdesinin içinde değişik açıklıklara ve bağlantılara bağlanan geçitlere sahip yuvarlak bir çekirdek halinde yapılır. Valf sağa sola hareket ettirilerek yerine döner.

A konumunda sürgülü valf sistem basınç hattındaki akışkanı 1 nu’ lu çıkışa yönelterek akışkanın sisteme girmesine izin verir. Sürgü B konumuna döndürüldüğünde akışkan 2 nu’lu çıkışa yöneltilir. Nötr veya merkez konumu olan C’de, sürgülü valfin ve hareketlendiricinin çıkışları kapalıdır ve akışkan akmaz. Döner valfler aynı şekilde hat bağlantı ve çıkışları valf gövdesinin altında olacak şekilde yapılır. Yapıları ne olursa olsun, bütün döner sürgülü valfler burada tarif edilmiş valf ile aynı şekilde çalışır.

Valf Kumanda Tipi  ve Çeşitleri Nelerdir? 

 • Pilot valf kumanda tipi
 • Doğrudan etkili valf kumanda tipi

Sürgülü valfin hareket ettirilmesi için birçok yol vardır. Bu yollar ve sembolleri Şekil 1.20’de gösterilmiştir. Çoğu durumda valfin şematik sembolüne iki veya daha çok sembol eklenebilir. Böyle bir durumda valfin nasıl düzenlendiğini ve hareket ettirildiğini tam olarak saptayabilirsiniz. Bazen elle kumanda sembolü valfi çalıştıran levye, düğme veya ayak pedalı yerine kullanılır.

Kontrol Kenarları Pistonun kontrol kenarları, çoğunlukla pah kırma veya çentik açma yoluyla şekillendirilmiştir. Kontrol kenarlarının bu şekilde düzenlenmesi ile valfin konum değiştirmesi esnasında hacimsel debinin darbesiz olarak yavaşça kısılması sağlanır.

Kumanda Kuvveti Valfdeki basınç nedeniyle piston, valfin içinde bulunduğu silindirik yuvaya radyal olarak bastırılır. Bu durum sürtünmenin ve kumanda kuvvetinin artmasına neden olur. Bunu önlemek için, piston üzerinde açılan halka şeklindeki yivlerle basınç dengesi sağlanır. Böylece pistonun, bir yağ filmi içinde yüzmesi temin edilerek, kumanda etmek için sadece sıvı sürtünmelerinin yenilmesi gerekir

Valflerin kumandası için çeşitli imkânlar vardır. ‘’Akışkan Sistemleri’’ i ‘’Hidrolik Devreleri Projelendirme A’’ modülünde değişik kumanda çeşitlerine ait semboller gösterilmiştir. Bunun dışında valfler elektriksel, pnömatik veya hidrolik olarak da kumanda edilebilir.

Valfin Bindirme Tipi (Piston Çakışması) Nedir?

Sürgülü Valflerde Piston Çakışması

Bir valfin kapama veya açmadaki davranışı, piston çakışması ile belirlenir. Piston çakışması pozitif, negatif ve sıfır (Kesişme aralığı sıfır) şeklinde değerlendirilir. Bir pistonun kontrol kenarlarından her biri, farklı bir piston çakışmasına sahip olabilir.

Piston çakışması, piston ile silindir arasındaki toleransın yanı sıra bununla ilgili olarak kaçak yağ miktarını da belirler. Çakışma olayı, çeşitli avantajların sağlanmasında önemlidir. Uygulamadaki duruma göre, uygun olan çakışma şekli seçilir.

Pozitif Çakışma

Konum değiştirmede, kısa bir süre için tüm kapıların birbirleri ile bağlantısı kesilir; basınçta çalkalanma olmaz (Biriktiricisi olan sistemler için önemli); ani basınç yükselmesi ile darbeli geçiş ve sert kalkış söz konusudur.

Yönlendirme valfi ile kontrol edilen tek etkili bir silindir örneğinde, pozitif ve negatif piston çakışmasının etkisi gösterilmektedir. Sistem basıncı süratle silindirde etkisini gösterir ve sert kalkışa neden olur.

Negatif Çakışma

Konum değiştirmede, kısa bir süre için tüm kapıların birbirleri ile bağlantısı sağlanır; basınç kısa bir süre için düşer (Ağırlıklar aşağı iner).  Valfin konum değiştirmesi esnasında, kısa bir süre için basınç düşer ve tekrar yavaşça yükselerek pistonun darbesiz olarak harekete geçmesini sağlar.

Pompa Öncelikli Açılış

Konum değiştirmede, önce pompa ile iş elemanının ‘bağlantısı, sonra iş elemanı çıkışının tank ile bağlantısı sağlanır.

Tank Öncelikli Açılış

Konum değiştirmede, iş elemanı girişi ile pompa arasındaki bağlantının kurulmasından önce, iş elemanı çıkışı ile tank arasındaki bağlantı temin edilir.

Sıfır Çakışma

Kenar kenara çakışma durumunu ifade eder. Valflerde hızlı konum değiştirmeler için önemli olup, konum değiştirme yolu kısadır. Çok konumlu valflerde, kullanım amacına bağlı olarak aynı valfin içinde farklı piston çakışmaları olabilir. Bu yöntemle, piston çakışmaları valften istenenleri karşılayacak şekilde düzenlenir. Tamir etme durumunda, yeni pistonun aynı çakışma düzenini sağlamasına dikkat edilmesi gerekir.

Oturtmalı Valflerde Piston Çakışması

Oturma prensibine göre yapılmış 2I2-yönlendirme valfleri ile sürgülü valflerde olduğu gibi, her türlü piston çakışması gerçekleştirilebilir

Sürgülü valflerde piston çakışması, kontrol kenarlarının geometrisi ve kontrol pistonu vasıtasıyla valfin kapıları arasında kurulan rijit bağlantı ile sağlanır. Oturmalı valflerde arzu edilen piston çakışması, valflerin kademeli olarak farklı zamanlarda devreye girmesi ile elde edilir. Gerektiğinde valflerin devreye girme zamanını değiştirerek isteğe göre piston çakışması yeniden düzenlenebilir.

Yön Kontrol Valflerinin Fiyatları ve Ücret Aralıkları Nedir?

Yön kontrol valflerinin fiyat listesi ve ücret aralıkları için bizimle iletişime geçiniz.

.

Toplam Puan - 100%
Ortalama - 42%

71%

Kullanıcı oyu: 4.93 ( 6 Oy)
Etiketler
Daha Fazla Göster

Hidrolik Dünyası

Kombi Teknik Ariza Bakım Hizmeti 05314280500 / 02169900044 tuzla, pendik, gebze, sultanbeyli , sancaktepe , kartal , istanbul Kombi Petek Temizleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı